Przejdź do treści

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za posiłki w roku szkolnym 2016

Zarządzenie nr 17/2015 do pobrania w pliku PDF

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę artykułów żywnościowych dla SP w Bobolicach

Zarządzenie nr 16 do pobrania w pliku PDF

593 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie: Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zarządzenie nr 15/2015 do pobrania w pliku PDF

527 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik do zarządzenia nr 15/2015 do pobrania w pliku PDF (procedura udzielania i organizacji pomocy)

180 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenie nr 14/2015 do pobrania w pliku PDF

536 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia strategii działań wychowawczych, zapobiegających i interwencyjnych wobec dzieci, młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Szkole Podstawowej w Bobolicach

Zarządzenie nr 13/2015 do pobrania w pliku PDF

765 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu ds. PPP w celu opracowania IPET-u, dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu

Zarządzenie nr 12/2015 do pobrania w pliku PDF

601 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów poprawkowych dla uczniów oraz powołania składów komisji

Zarządzenie nr 11 do pobrania w pliku PDF

675 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania Komisji Funduszu Zdrowotnego

Zarządzenie nr 10 do pobrania w pliku PDF

647 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie powołania komisji socjalnej

Zarządzenie nr 9 do pobrania w pliku PDF

578 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji w celu dokonania okresowego przeglądu obiektów i urządzeń sportowych

Zarządzenie nr 8/2015 do pobrania w pliku PDF

615 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w SP w Bobolicach

Zarządzenie nr 7/2015 do pobrania w pliku PDF

471 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie udzielania zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 6/2015 do pobrania w pliku PDF

5.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu ZFŚS

Zarządzenie nr 5 do pobrania w pliku PDF

549 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik do zarządzenia nr 5 do pobrania w pliku PDF

8.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie norm przydziału środków odzieży ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia ochronnego dla nauczycieli

Zarządzenie nr 4/2015 do pobrania w pliku PDF

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 do pobrania w pliku PDF

501 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie Rocznego Programu Działania SP w Bobolicach na rok 2015

Zarządzenie nr 3/2015 do pobrania w pliku PDF

486 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2015 do pobrania w pliku PDF

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do zarządzenia 3/2015 do pobrania w pliku PDF

590 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego do klasy I SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie nr 2/2015 do pobrania w pliku PDF

445 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zasady postępowania rekrutacyjnego do klasy I do pobrania w pliku PDF

57 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie opłat za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska i sal dydaktycznych na rok 2015

Zarządzenie nr 1/2015 do pobrania w pliku PDF

642 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wysokości opłat za posiłki w roku 2015

Zarządzenie nr 23/2014 do pobrania w pliku PDF

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik do zarządzenia 23/2014 do pobrania w pliku PDF

633 KBPobierz na dyskPodgląd pliku