Przejdź do treści

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu ds. PPP w celu opracowania IPET-u, dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu

Zarządzenie nr 12/2015 do pobrania w pliku PDF

601 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania z nieodpłatnych podręczników oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych

Zarządzenie nr 16/2014 do pobrania w pliku PDF

456 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2014 do pobrania w pliku PDF

5.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16/2014 do pobrania w pliku PDF

604 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 16/2014 do pobrania w pliku PDF

597 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę artykułów żywnościowych 2014

Zarządzenie nr 20/2014 do pobrania w pliku PDF

589 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej w celu opracowania IPETu, dokonania wyspecjalizowanej oceny funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu

Zarządzenie nr 17/2014 do pobrania w pliku PDF

620 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

Zarządzenie nr 15/2014 do pobrania w pliku PDF

500 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zarządzenie nr 14/2014 do pobrania w pliku PDF

566 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu poprawkowego dla ucznia Szkoły Podstawowej w Bobolicach oraz powołania składu komisji i powołanych do jego przeprowadzenia nauczycieli.

Zarządzenie nr 13/2014 do pobrania w pliku PDF

693 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie wprowadzenie Regulaminu oceny pracy nauczyciela Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zarządzenie nr 12/2014 do pobrania w pliku PDF

600 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie egzaminów poprawkowych 2013/2014

Zarządzenie i załącznik do zarządzenia do pobrania w plikach PDF

792 KBPobierz na dyskPodgląd pliku
536 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

Zarządzenie do pobrania w pliku PDF

659 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Działania SP w Bobolicach

Zarządzenie do pobrania w pliku PDF

720 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2014 - roczny plan działania

Załącznik nr 1 do pobrania w pliku PDF

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2014

Załącznik nr 2 do pobrania w pliku PDF

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali gimnastycznej,boiska szkolnego i sal dydaktycznych na rok 2014

Zarządzenie do pobrania w pliku PDF

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę artykułów żywnościowych 2013

Zarządzenie do pobrania w pliku PDF

735 KBPobierz na dyskPodgląd pliku