Przejdź do treści

Kierownictwo szkoły

Dyrektor szkoły: mgr Renata Kowalska

Z-ca dyrektora szkoły: mgr Agnieszka Borkowska

Z-ca dyrektora szkoły: mgr Dariusz Michalak