Przejdź do treści

Kierownictwo szkoły

Dyrektor szkoły: mgr Dariusz Michalak

Z-ca dyrektora szkoły: mgr Grażyna Jankowska