Przejdź do treści

Zarządzenie dyrektora w sprawie wysokości opłat za posiłki w roku 2019 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zarządzenie nr 28/2018 do pobrania w pliku PDF

584 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zarządzenie nr 27/2018 do pobrania w pliku PDF

213 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania składu komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postepowania o zamówienia publiczne na dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zarządzenie nr 25/2018 do pobrania w pliku PDF

271 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zarządzenie nr 23/2018 do pobrania w pliku PDF

253 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zarządzenie nr 22/2018 do pobrania w pliku PDF

259 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zarządzenie nr 18/2018 do pobrania w pliku PDF

191 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zarządzenie nr 17/2018 do pobrania w pliku PDF

250 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie skrócenia czasu pracy ze względu na wysokie temperatury powietrza w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zarządzenie nr 16/2018 do pobrania w pliku PDF

449 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz metodyki zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zarządzenie nr 15/2018 do pobrania w pliku PDF

715 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zarządzenie nr 14/2018 do pobrania w pliku PDF

539 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie rekrutacji uczniów do klasy sportowej w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 13/2018 do pobrania w pliku PDF

451 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniu 18.06.2018

Zarządzenie nr 12/2018 do pobrania w pliku PDF

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie Festynu Rodzinnego w dniu 30.05.2018

Zarządzenie nr 11/2018 do pobrania w pliku PDF

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy w dniach 18-20.04.2018 (egzamin gimnazjalny)

Zarządzenie nr 9/2018 do pobrania w pliku PDF

870 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie Szkolnej Instrukcji Przygotowania i Organizacji Egzaminu Gimnazjalnego w SP w Bobolicach

Zarządzenie nr 8/2018 do pobrania w pliku PDF

421 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Szkoln Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu w SP w Bobolicach

6.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie Rocznego Programu Działania Szkoły Podstawowej w celu zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w SP w Bobolicach

Zarządzenie nr 7/2018 do pobrania w pliku PDF

561 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Roczny program działania SP w Bobolicach na rok 2018 (kontrola zarządcza)

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS w SP w Bobolicach

Zarządzenie nr 6/2018 do pobrania w pliku PDF

594 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Regulamin ZFŚS w SP w Bobolicach do pobrania w pliku PDF

9.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy w okresie rekolekcji wielkopostnych w dniach 19-21.03.2018

Zarządzenie nr 5/2018 do pobrania w pliku PDF

191 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji socjalnej

Zarządzenie nr 4/2018 do pobrania w pliku PDF

506 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia zasad postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej SP w Bobolicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie nr 3 do pobrania w pliku PDF

416 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zasady postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej im.H.Sienkiewicza w Bobolicach na rok szkolny 2018/2019

463 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniu 08.02.2018

Zarządzenie nr 2 do pobrania w pliku PDF

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Dyrektora w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń należących do SP

Zarządzenie nr 1/2018 do pobrania w pliku PDF

608 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Cennik do pobrania w pliku PDF

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku