Przejdź do treści

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu ds. PPP w celu opracowania IPET-u, dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu

Zarządzenie nr 26/2017 do pobrania w pliku PDF

766 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie opłat za posiłki w roku 2018

Zarządzenie nr 25 do pobrania w pliku PDF

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik do zarządzenia nr 25/2017 do pobrania w plku PDF

506 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dziennika elektronicznego dla nauczycieli w SP Bobolice

Zarządzenie nr 24/2017 do pobrania w pliku PDF

563 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla nauczycieli SP w Bobolicach do pobrania w pliku PDF

87 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt

Zarządzenie nr 22/2017 do pobrania w pliku PDF

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Instrukcja kancelaryjna SP w Bobolicach potwierdzony przez Archiwum Państwowe

175 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik do instrukcji kancelaryjnej

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rzeczowy wykaz akt SP w Bobolicach potwierdzony przez Archiwum Państwowe

216 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Instrukcja o oganizacji i zakresue działania składnicy akt SP w Bobolicach potwierdzony przez Archiwum Państwowe

101 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załączniki 1 - 5 do zarządzenia nr 22/2017

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Zarządzenie nr 21/2017 do pobrania w pliku PDF

679 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie nr 20/2017 do pobrania w pliku PDF

530 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów biblioteki szkolnej

Zarządzenie nr 19 do pobrania w pliku PDF

377 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu ds. PPP w celu opracowania IPET-u, dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu

Zarządzenie nr 18/2017 do pobrania w pliku PDF

360 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów poprawkowych dla uczniów SP w Bobolicach oraz powołania składów komisji

Zarządzenie nr 7/2017 do pobrania w pliku PDF

599 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu ds. PPP w celu opracowania IPET-u, dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu

Zarządzenie nr 6/2017 do pobrania w pliku PDF

281 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczyciela w SP w Bobolicach

Zarządzenie nr 5/2017 do pobrania w pliku PDF

229 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy w okresie rekolekcji wielkopostnych w dniach 3-5 kwietnia 2017

Zarządzenie nr 4/2017 do pobrania w pliku PDF

402 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu ds. PPP w celu opracowania IPET-u, dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu

Zarządzenie nr 3/2017 do pobrania w pliku PDF

301 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia zasad postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie nr 2/2017 do pobrania w pliku PDF

213 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska szkolnego i sal dydaktycznych na rok 2017

Zarządzenie nr 1/2017 do pobrania w pliku PDF

305 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za posiłki w roku szkolnym 2017

Zarządzenie nr 16/2016 do pobrania w pliku PDF

459 KBPobierz na dyskPodgląd pliku