Przejdź do treści

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu ds. PPP w celu opracowania IPET-u, dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu

Zarządzenie nr 17/2016 do pobrania w pliku PDF

592 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu ds. PPP w celu opracowania IPET-u, dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu

Zarządzenie nr 13/2016 do pobrania w pliku PDF

589 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzenie nr 11/2016 do pobrania w pliku PDF

513 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z zasobów informatycznych sieci komputerowej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach"

Zarządzenie nr 10/2016 do pobrania w pliku PDF

464 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik do zarządzenia nr 10/2016 do pobrania w pliku PDF

1.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu ds. PPP w celu opracowania IPET-u, dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu

Zarzadzenie nr 9/2016 do pobrania w pliku PDF

607 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia "Regulaminu BHP w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach"

Zarządzenie nr 7/2016 do pobrania w pliku PDF

545 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik do zarządzenia nr 7/2016 do pobrania w pliku PDF

2.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów poprawkowych dla uczniów SP w Bobolicach oraz powołania składów komisji

Zarządzenie nr 6/2016 do pobrania w pliku PDF

556 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy w okresie rekolekcji wielkopostnych w dniach 14-16 marca 2016

Zarządzenie nr 4/2016 do pobrania w pliku PDF

768 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów biblioteki szkolnej

Zarządzenie nr 3/2016 do pobrania w pliku PDF

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia zasad postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie nr 2/2016 do pobrania w pliku PDF

660 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska szkolnego i sal dydaktycznych na rok 2016

Zarządzenie nr 1/2016 do pobrania w pliku PDF

710 KBPobierz na dyskPodgląd pliku